WebEko (ekonomické bilanční zpracování dat z energetického systému)

Kat. číslo: 027

Akce

ACEnergoWebEko představuje program pro bilanční zpracování archivních údajů jednotlivých druhů energií. Tento produkt je nadstavbou systému ENERGOMAT. Výsledkem zpracování je grafická a tabulková prezentace archivovaných údajů za zvole Celý popis produktu

Dotaz k produktu

WebEko (ekonomické bilanční zpracování dat z energetického systému)

1

Popis produktu
Popis

ACEnergoWebEko představuje program pro bilanční zpracování archivních údajů jednotlivých druhů energií. Tento produkt je nadstavbou systému ENERGOMAT. Výsledkem zpracování je grafická a tabulková prezentace archivovaných údajů za zvolený časový interval (den měsíc, rok, uživatelsky definované pásmo). Jeho výstupem jsou rovněž i podklady pro fakturaci, konečné faktury nebo vypočtené energetické náročnosti pro jednotlivé výrobky, provozy, závody.

Vyhodnocení dat podle platné legislativy (normy, předpisy). Zhodnocení efektivity výroby na výrobek, nebo na zaměstnance. Ekonomické zhodnocení shromážděných dat. Příprava dat pro ERP systémy (SAP, ...).

ACEnergoWebEko je založeno na softwarové architektuře klient – server a pro zpracování a prezentaci vyhodnocení využívá Internet Explorer.

Produkt ACEnergoWebEko je založen na několika nezávislých modulech, které samostatně zastupují jednotlivé typy energií. Logikou a architekturou vstupů plně odpovídají běžným standardům pro energetiku. Seznam standardních modulů energií v ACEnergoWebEko:
              - elektřina
              - plyn
              - teplo
              - voda
              - ostatní druhy enerií

Každý modul obsahuje zpracování hlavního měření, podružných měření, uživatelsky definovaných fiktivních vstupů, středisek, závodů. Vyhodnocení včetně grafické prezentace je zastoupeno pro denní, měsíční a roční.

Produkt rovněž umožňuje bilanční vyhodnocení spotřeby energie za definované časové pásmo uživatelem. Aplikace rovněž podporuje exporty dat do Excelu, tisky grafů, tabulek, možnosti zadávání cen a jejich časové platnosti.

V modulech elektřina jsou navíc zakomponovány výpočty a korektury ztrátového elektroměru, učiníku a jeho průměrné denní a měsíční hodnoty včetně definování časového pásma hlídání, zadávání odběrového diagramu a jeho exportu do systému Energomat, WWW100 a Excelu.

V modulu analogy jsou zobrazeny grafické průběhy včetně minima, maxima a jejich průměrné hodnoty za den, měsíc.

Rovněž pro konkrétní specifické požadavky uživatele jsme schopni dále tento produkt upravit na různé tiskové sestavy, formuláře, exporty dat, vyhodnocení, atd

Zadání rozsahu: od zadavatele
Návrh řešení: písemně zpracovaný
Nasazení: instalace, parametrizace
Zkušební provoz: délka podle dohody
Dokumentace, školení: ano

Obdobné produkty