Vizualizace technologií

Převod technologických celků do symbolické grafické podoby. Převod do co nejjednodušší podoby zachovávající sdělení fungování zařízení. Při vizualizaci se snažíme míru významu jednotlivých zobrazených údajů promítnout do míry jejich zřetelnosti. Tyto vizualizace jsou využívány v komplexních MaR systémech a na grafických panelech místních řídících jednotek. 

Nejprodávanější produkty

Filtrovat produkty